SIA „INTERFEIS” nodrošina preces garantiju saskaņā ar garantijas termiņiem un nosacījumiem, kuri norādīti ražotāja garantijas lapā.
Garantijas termiņš tiek noteikts katrai precei atsevišķi. Perifērijas ierīcēm (monitoriem, printeriem, skeneriem u.c.) garantiju nodrošina autorizētie ražotāja servisa centri. Ja ražotājam nav autorizēta servisa centra, tad garantiju nodrošina SIA „INTERFEIS”, saskaņā ar ražotāja norādītajiem garantijas termiņiem.
Garantija datoram, kurš tika iegādāts pie mums, tiek veikts mūsu servisa centrā.

Iepazīties ar garantijas noteikumiem Jūs varat šeit (Garantijas noteikumi.pdf).