Abonenta apkalpošanas uzstādīšanas metode

Līguma ietvaros par datortehnikas apkalpošanu, Jūsu firma tiek nodrošināta ar speciālistu – sistēmas administratoru, kurš novēros datortehnikas darbspēju, programmatūras funkcionēšanu, rūpēsies par to, lai radušās problēmas un datortehnikas bojājumi, tiktu atrisināti pēc iespējas ātrāk un nepieciešamības gadījumā atbrauks uz izsaukumu vai arī veiks telefonisku konsultāciju.

Viņš veiks visu, lai Jūsu datori, serveri un lokālie tīkli strādātu bez pārtraukumiem un ātri, bet Jūsu dati būtu drošā aizsardzībā!

Pirms līguma parakstīšanas par apkalpošanu Mēs veicam datortehnikas apskati, pārbaudām tās darbspēju un sastādām sarakstu, kurā norādām katra datora programmnodrošinājumu un tehnisko stāvokli.


Audita izmaksas

Nosaukums

Cena

Informācijas sistēmas inventarizācija un audits

No 10.00 – 25.00 Ls par datoru* vai bezmaksas (noslēdzot līgumu uz 24 mēnešiem)

*Cena tiek precizēta līguma slēgšanas brīdī atkarībā no informācijas sistēmas satura un stāvokļa.


Apkalpošanas piegādes process

1. Tikšanās ar klientu

2. Informācijas sistēmas audits

- Lokālā tīkla shēmu un datortehnikas un perifērijas iekārtu atrašanās vietu.
- Personīgo datoru un serveru konfigurāciju.
- Informāciju par iekšējiem kontragentiem, ar kuriem strādā Jūsu firma (interneta provaidera pieeja, hostinga provaiders utt.) atbalsta dienesta telefoni utt.

Rezultātā: Pēc pētījuma datiem speciālists noformē atskaiti un dokumentācijas paketi, nosaka apjomu un primāro darbu cenu, lai novērstu trūkumus un nodrošinātu datorsistēmu lokālo tīklu vēlamajā stāvoklī.

3. Primārie darbi
Tiek veikti pēc saskaņota un apstiprināta plāna, saskaņā ar līgumu.

Parasti primāros darbos ir iekļauts:

Primāro darbu sagatavošanās procesā ietilpst arī reaģēšana uz ārkārtējām datortehnikas problēmām, kuras rodas organizācijā.

Rezultātā: Lokālais tīkls un datori tiek noskaņoti uz optimālu ražošanu, problēmu rašanās iespējamība, bojājumi un informācijas zudumi ir novesti līdz minimumam.

4. Datoru apkalpošana.

Saskaņā ar līgumu pie organizācijas nostiprinātais speciālists nodrošina datoru un serveru apkalpošanu.