Pieņemšanas secība un datu nesēju izdale

Aprakstītā pieņemšanas procedūra un nesēju noformēšana sākumā var likties sarežģīta un nedaudz neadekvāta, taču tā bija izstrādāta daudzgadīgas pieredzes rezultātā.

1. Jūs nesat datu nesēju uz biroju
2. Nesēja pieņemšanas laikā, Mēs veicam pirmreizēju apskati. No Jūsu sacītā, aprakstam visas problēmas un defektus un izsniedzam Jums servisa lapu, pēc tam nesējs tiek nogādāts diagnostikas veikšanai.
  1. Nesēja diagnostiku veic, lai noskaidrotu bojājumu iemeslus un noteiktu informācijas atjaunošanas izmaksas. Diagnostika tiek veikta 2-3 dienu laikā.
  2. Pēc diagnostikas veikšanas Mēs ar Jums sazināsimies un paziņosim par iespējām un datu atjaunošanas laiku, kā arī aptuveno cenu par informācijas atjaunošanu.
-          Atsakoties no tālākās informācijas atjaunošanas, Jums tiks piestādīts rēķins tikai par diagnostiku.
3. Ja cena un laiks par darbu Jūs apmierina, balstoties uz Jūsu mutisku piekrišanu mēs sākam veikt informācijas atjaunošanu.
4. Beidzot veikt informācijas atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā 3 dienas, Mēs sazināsimies ar Jums, lai varētu saskaņot atjaunotās informācijas saņemšanu un apmaksas veidu.
  1. Pēc informācijas atjaunošanas, Jūs varat pārbaudīt to informāciju, kuru izdevās atjaunot, uzrādot servisa lapu par nesēja nodošanu un atjaunoto informāciju, vai saņemt pa elektronisko pastu izrakstu par atjaunoto informāciju.
  2. Ja Jūs apmierina mūsu padarītais darbs, Mēs izrakstam rēķinu par padarītajiem darbiem.
  3. Mēs piedāvājam dažādus veidu Jūsu informācijas ierakstīšanai:

Visi darbi tiek veikti maksimāli īsākos termiņos, kuri tiek atrunāti individuāli ar katru Pasūtītāju